Dominikańska Szkoła Wiary „Jeżeli jest Bóg to skąd zło?  – odpowiedź św. Tomasza z Akwinu” – o. Tomasz Gałuszka OP