Zapraszamy na pierwszą powakacyjną Dominikańską Szkołę Wiary w poniedziałek 10 października 2022 o godz. 19:00 w sali konferencyjnej CIKD (wejście przez parking od ul. Rycerskiej.
Tematy wykładu: „Kościół i wiara po czesku”. Wykład poprowadzi o. dr Hieronim Kaczmarek.
/HIERONIM KACZMAREK OP: ur. w 1961 roku w Poznaniu, dominikanin, doktor nauk o polityce, ekonomista (doktorat obronił w Instytucie Politologii UKSW w 2015 roku, wydany drukiem w Wydawnictwie WAM, pt. Czechy. Kościół i państwo; w 2017 roku po czesku – Stát a církev. Český případ). Od wielu lat jest związany z Czechami (pracował tam w latach 1991-1998 i 2011-2019). Jako duszpasterz pracował w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Obecnie mieszka w Warszawie./