1. Wczoraj usłyszeliśmy smutną wiadomość, że nie żyje Papież – Senior Benedykt XVI. W naszej modlitwie pamietajmy o zmarłym Ojcu Św.
2. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie, ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, poprzez Betlejemską Noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
Dziś Msze św. w naszym kościele o godz. 9:30, 11:30 i 20:00. Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.
1 stycznia to Światowy dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów. Módlmy się szczególnie o ustanie wojny w Ukrainie.
3. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na miłość Bożą, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2023 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
4. Zapraszamy na projekcję filmu „Ignacy Loyola” w czwartek 5 stycznia o godz. 19:00. Doskonale opowiedziana historia dramatycznych i przełomowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka, idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”. Film będzie wyświetlony w sali konferencyjnej przy kościele akademickim Panien Dominikanek przy ul. Rycerskiej 3 (wejście przez parking od ul. Rycerskiej), wstęp wolny. Zapraszamy.
5. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze litery: C + M + B, dodając cyfry Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów posiada rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Zgodnie z odwiecznym zwyczajem, po odczytaniu Ewangelii, uroczyście ogłosimy datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w kalendarzu liturgicznym. Msze św. z obrzędem poświęcenia kredy i kadzidła w naszym kościele o godz. 9:30, 11:30 i 20:00.
6. Również w piątek 6 stycznia na godz. 18:00 zapraszamy do naszego kościoła na wyjątkowy koncert kolęd: „Kolędowe Misterium Bożonarodzeniowe”. Wystąpią: Dorota Ritz – sopran, Paweł Wisnar – tenor, Piotr Żukowski – piano. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny
7. Do końca stycznia Msze św. w niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 12:30.