1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie, którego tak bardzo wszyscy potrzebujemy. Dziś o godz. 19:30 nabożeństwo Gorzkich żali, a o 20:00 Msza św. akademicka.
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 19:00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 19:30 Gorzkie żale.
3. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny.
4. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy opatrzności Bożej Kościół i cały naród litewski. Msza św. tego dnia o godz. 18:00 a po niej Nowenna do matki Bożej Śnieżnej.
5. Zapraszamy serdecznie na wystawę fotografii Magdalena Rybij – „DZIADY w Teatrze Wierszalin”. Wystawa znajduje się w galerii Śnieżne krużganki.
6. W tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o godz. 17:30 Msza św. w intencji osób w niej uczestniczących i Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca; w piątek spowiedź od godz. 17:30 do 18:00. Msze św. o godz. 18:00 i 18:30, a o godz. 19:00 Droga krzyżowa.
7. Serdecznie zapraszamy po Mszach Św. o godz. 9:30 i 11:30 do naszej „Kawiarni u Panien”.
8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Niepokalanej.