1. Ciągle trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za miłosierdzie Boże i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Boga i bliźniego.
Na godz. 19:30 zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe i adorację Najświętszego Sakramentu, o godz. 20:00 Msza św. akademicka.

2. W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa sprawujemy w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00, w środy po Mszy św. o godz.7:00, a w niedziele o godz. 19:30.

3. We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są steki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.
W piątek, 23 czerwca, będziemy obchodzili Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty kościoła akademickiego, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszamy na Eucharystię i nabożeństwo czerwcowe w czasie, którego będziemy modlili się w ich intencji.

4. W sobotę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Tę uroczystość rozpoczniemy już wieczorem w piątek Mszą Świętą wigilijną o godz. 18:00. W Litanii do wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Prawdy Bożej, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. Czy jako chrześcijanie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy światłem dla świata? Warto sobie na to pytanie w cichości serca odpowiedzieć! W uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w naszym kościele Msza św. o godz. 18:00. Po niej zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe połączone z nowenną do Matki Bożej Śnieżnej.

5. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego i katechetycznego. W naszym kościele Msza św. na zakończenie roku w naszej szkole i przedszkolu w piątek 23 czerwca o godz. 8:00.

6. Dziś kawiarnia jest nieczynna.

7. W dzień odpustu (6 sierpnia) po Mszy św. o godz. 20:00 chcemy zorganizować poczęstunek dla uczestników liturgii na dziedzińcu. Już dziś zwracam się z prośbą o pomoc – osoby, które chciałyby włączyć się w przygotowanie tego spotkania proszę o zgłoszenie się do zakrystii.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów oraz kształtowania własnego serca na wzór Serca Jezusowego.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

9. Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akad. 2023/24 odbędzie się 22 czerwca 2023 r. od godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123). Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizowany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (fortepian, organy). Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną – e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl. Informacje: kom. 882 383 785

10. Przypominamy, że w naszej archidiecezji działa Ośrodek Pomocy Duchowej. Mieści się on przy ul. Łąkowej 42 (przy kościele MB Zwycięskiej w dawnej plebanii). Zakres pomocy obejmuje między innymi:
· modlitwę wstawienniczą,
· pomoc w rozeznawaniu duchowym,
· pomoc księdza egzorcysty.
Terminy dyżurów wolontariuszy w Ośrodku i numery kontaktowe oraz połączenia internetowe są na plakacie w gablocie i na ulotkach dostępnych w kancelarii i zakrystii.