1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność wspólnot (Przyjaciele Oblubieńca – poniedziałki godz. 19:00; Duszpasterstwo Akademickie – czwartki 18:30) przy naszym rektoracie, aby to pragnienie realizować…
Dziś o 19:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a o 20:00 Msza św. akademicka.

2. We wtorek, 16 stycznia, będziemy obchodzili po raz 27. Dzień Judaizmu. Pamiętajmy w modlitwach o naszych starszych braciach w wierze, z którymi łączy nas postać Abrahama i innych patriarchów Starego Testamentu, a przede wszystkim sama księga Pisma Świętego.

3. Od 14 stycznia do 30 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Jezus przed swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo ich wiary. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy razem z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami wyznającymi wiarę w Chrystusa Pana w różnych miejscach naszej diecezji. 25 stycznia o godz. 18:00 będzie nabożeństwo ekumeniczne w Farze (Parafia św. Jakuba Apostoła)

4. W sobotę o godz. 18:00 Msza św. wg formularza o Matce Bożej Śnieżnej a po niej nowenna do Matki Bożej Śnieżnej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy

5. Daru zdrowia i obfitości łask Bożych przyzywamy dla solenizantów i jubilatów tygodnia.

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

6. Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Będziesz miłował Pana, swego Boga…,a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10, 27) będą trwały w naszej archidiecezji od 14 do 30 stycznia. Ich program znajdziemy w gablocie. W sposób szczególny zapraszamy21 stycznia o godz. 19.00 do bazyliki archikatedralnej na nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia z udziałem przedstawicieli bratnich Kościołów.

7. „Szalom/Pokój – Dar Boga” to hasło kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, który będziemy obchodzić 16 stycznia w specjalnie przygotowanym namiocie postawionym na miejscu synagogi przy ul. Zgierskiej 27. O godz. 19.00 dwugłos zatytułowany: Judaizm i chrześcijaństwo o wojnie z rabinem Dawidem Szychowskim i kard. Grzegorzem Rysiem, o godz. 20.15 – liturgia Słowa, po której będzie poczęstunek.

8. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 15 roku życia) w terminie 2-4 lutego 2024 r. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 1 lutego drogą mailową (lodz.wsd@gmail.com) lub telefonicznie (42 664 88 88). Początek rekolekcji w piątek o godz. 16.00. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.