Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w piątek 19 maja o godz. 18:30. (po nabożeństwie majowym)
„Od kiedy ksiądz nie ma żony? Historia celibatu w Kościele” to temat, który podejmie o. Tomasz Kalisz OP.
O. Tomasz Kalisz OP jest doktorantem Szkoły Doktorskiej (dyscyplina: Historia) na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Urodził się w Nowym Sączu. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską na temat: Procesy fundacyjne klasztorów w polsko-czeskiej prowincji dominikanów w XIII w. Jest również sekretarzem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, a także koordynatorem projektu naukowo-wydawniczego – „Słownika dominikanów polskich w średniowieczu”. Specjalizuje się w historii średniowiecznych dominikanów, kodykologii i paleografii.
Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej przy kościele akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 (wejście przez parking przy szkole Sióstr Dominikanek od ul. Rycerskiej) . Zapraszamy