ks. Piotr Urbaniak
tel. +48 514 177 170
e-mail: rektor@upanien.pl