Informacje potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym kościele

Właściwym miejscem sprawowania sakramentów jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i pozwala wzrastać w wierze. Zawarcie sakramentu małżeństwa powinno być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem.

Zawarcie ślubu kościelnego możliwe także w naszym kościele (Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim) ale:

  1. Ponieważ nie jesteśmy parafią, sakramentów udzielamy osobom związanym z duszpasterstwem naszego klasztoru;
  2. W  kościele należy ustalić datę ślubu, którą wpisujemy do odpowiedniej księgi;
  3. W swojej parafii (tam gdzie faktycznie mieszkamy) spisywany jest protokół rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej – tam też przedstawiamy dokumenty, które są wymagane przy zawarciu małżeństwa;
  4. Od proboszcza swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu w naszym Kościele: Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 (Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Tryb. prowadzi Księgę Małżeństw) 
  5. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (nie wcześniej jednak niż 3 miesiące przed terminem ślubu).
  6. Po otrzymaniu zgody, licencję oraz dokumenty z USC należy dostarczyć najpóźniej dwa tygodnie przed ślubem do biura Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim.Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków.
  7. Przed ślubem narzeczeni i świadkowie podpisują akt ślubu w biurze Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek;
  • sprawę wystroju kościoła należy skonsultować wcześniej z rektorem kościoła; zazwyczaj pary biorące ślub w danym dniu umawiają się co do wystroju kościoła dzieląc między siebie koszty jego przygotowania.
  • należy umówić się z organistą co do gry podczas Mszy św.


o sakramencie małżeństwa