Chrzest dziecka

Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim nie jest kościołem parafialnym.

Chrzest dziecka jest możliwy w naszym kościele, jednakże wówczas:

  1. Ponieważ nie jesteśmy parafią, sakramentów udzielamy osobom związanym z duszpasterstwem naszego klasztoru.
  2. Do biura naszego Rektoratu należy przynieść:
  •  pisemną  zgodę na chrzest w Rektoracie Kościoła Akademickiego Panien  Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim  wydaną przez własnego proboszcza (Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Tryb. prowadzi Księgę Ochrzczonych),
  •  świadectwo urodzenia dziecka,
  •  świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
  •  zaświadczenia  z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami  mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej,
  •  dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Czym jest chrzest?