Spotkanie: poniedziałek godz. 19:00

Msza św. i adoracja: Pierwszy czwartej miesiąca godz. 18:00