Na placu św. Piotra w Watykanie 30 września Papież Franciszek przeprowadził zwyczajny konsystorz publiczny, podczas którego nałożył birety, wręczył poświęcone pierścienie oraz tytuły i diakonie w Rzymie nowym kardynałom. Wśród 21 nowych kardynałów, kreowanych podczas uroczystości, jest kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.
Księdza Kardynała otaczamy naszą serdeczną modlitwą, powierzając Jego posługę w Kościele Powszechnym Matce Bożej Śnieżnej.